ABC ANON - ANONIMIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ABC ANON – anonimizacja dowolnych dokumentów (w tym dokumentów skanowanych), reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

ABC ANON jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie. Anonimizacja i wyłączenie jawności treści dokumentów przy użyciu ABC ANON to:

 • Zgodność z RODO
 • Łatwa obsługa
 • Anonimizacja dowolnych dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Reguły anonimizacji
 • Gotowy do BIP
 • Atrakcyjna cena

Cechy Produktu

Lista najważniejszych cech ABC ANON
Zgodność z RODO

ZGODNOŚĆ Z RODO

Anonimizacja dokumentów, reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

Retina Graphics

ŁATWA OBSŁUGA

Bardzo wygodna i prosta praca nad dokumentem , anonimizowane treści są wyróżnione właściwym tłem.

Anonimizacja dokumentów

ANONIMIZACJA DOWOLNYCH DOKUMENTÓW

Anonimizowanie dokumentów PDF, edytowalnych, nie-edytowalnych, skanowanych, poddanych OCR.

Podpis elektroniczny

PODPIS ELEKTRONICZNY

Możliwość podpisania elektronicznego dokumentu po anonimizacji za zgodność z oryginałem.

Reguły anonimizacji

REGUŁY ANONIMIZACJI

Wbudowane reguły anonimizacji, z możliwością ich dowolnej modyfikacji i dodawania własnych.

Gotowy do BIP

GOTOWY DO BIP

Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP lub przekazywanych w innym trybie.

Atrakcyjna Cena

ATRAKCYJNA CENA

Bardzo atrakcyjna cena w połączeniu z wysoką jakością. Licencja roczna już od 615 zł brutto.

ANONIMIZACJA I WYŁĄCZANIE JAWNOŚCI TREŚCI

 • anonimizacja danych osobowych, nazw przedsiębiorców i innych danych (adresy mail, numery telefonów, itp.) – zgodnie z metodologią stosowaną w sądach administracyjnych, z możliwością tworzenia i stosowania własnych metodologii
 • wyłączanie jawności treści w dokumentach - ze względu na ograniczenia jawności (tajemnice ustawowo chronione, informacje niejawne, itp)

PRACA Z DOKUMENTAMI W DOWOLNYCH FORMATACH

 • dokumenty edytowane (doc. / docx. / rft. / odt.)
 • dokumenty PDF (w tym skany dokumentów)

WSZECHSTRONNY ZAKRES UŻYCIA

 • przy tworzeniu nowych dokumentów – wraz z tworzonym dokumentem można tworzyć od razu jego wersję zanonimizowaną, włącznie z możliwością jej opatrzenia podpisem elektronicznym (automatycznie przy podpisywaniu >oryginału>)
 • dla dokumentow umieszczonych w BIP, w dowolnych formatach – po anonimizacji dokumentu pobranego z BIP, w BIP umieszczamy jego nową wersję
 • dla dokumentów umieszczonych w BAW/SWIP (aplikacje ABC PRO) – intuicyjna podmiana dokumentów po anonimizacji
 • dla dokumentów nie udostepnionych publicznie ale przygotowywanych do ich udostępnienia – w oparciu o "oryginał" przygotowujemy wersję zanonimizowaną, gotową do udostępnienia (w dokumencie tym mamy m.in. dodatkowo informacje w oparciu o jaki dokument źródłowy została sporządzona, możemy ją dodatkowo opatrzeć także bezpiecznym podpisem elektronicznym)

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO PROCESU ANONIMIZACJI

 • proces anonimizacji / wyłączania jawności treści realizowany jest na kopii dokumentu anonimizowanego (nie ma zatem fizycznej możliwości ingerencji w dokument oryginalny)
 • każda czynność anonimizacji / wyłączenia jawności jest w pełni rozliczalna – posiada przypisane do niej dane pozwalające na ustalenie kto, kiedy i w jakim kontekście daną czynność wykonał, etc.
 • w dokumencie po anonimizacji, treści zanonimizowane / wyłączone z jawności dostepu są fizycznie usuwane, a nie jedynie "zasłaniane" / zastępowane innym tekstem – w efekcie nie ma fizycznej możliwości ich odczytania (dokument po anonimizacji zawiera jedynie treść po anonimizacji - jest on generowany z kopii / dokumentu roboczego, który zawiera wszystkie informacje, ale znajduje się w posiadaniu instytucji i nie podlega udostepnieniu.

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przy każdym anonimizowanym wyrażeniu/frazie lub tekście, którego jawność została wyłączona tworzone są odnośniki zawierające informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do inf. publ. (o zakresie i podstawie prawnej wyłączenia), organie lub osobie, która dokonała wyłączenia. Przypisy te są tworzone automatycznie - sposób ich tworzenia można dostosować do indywidualnych wymagań przy użyciu wbudowanego kreatora przypisów.

JASNE I CZYTELNE DLA UŻYTKOWNIKA WIDOKI ANONIMIZACYJNE

Użytkownik ma do dyspozycji trzy rodzaje widoków treści anonimizowanego dokumentu, to jest:

 • podstawowy widok roboczy, na którym widać wyrazy/frazy wskazane do anonimizacji, przy czym cały czas widzimy anonimizowaną treść (np. w zaczernionych polach)
 • widok bieżącej strony po anonimizacji – przełączając się na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądała bieżąca strona po anonimizacji
 • widok po anonimizacji – przełączając sie na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądał dokument po anonimizacji. Oczywiście, również i w tym widoku, możliwe jest wykonywanie operacji anonimizacyjnych.

Dodatkowo, na lewym menu, znajduje się lista zanonimizowanych wyrażeń/fraz - poszczególne frazy są powiązane z tekstem.

PRACA W TRYBIE PROCESU / PROCEDOWANIA

Aplikacja daje możliwość BEZPIECZNEGO procedowania anonimizowanego dokumentu, zarówno przy użyciu dowolnego systemu klasy EZD, jak również przy użyciu samej tylko poczty elektronicznej - w tym ostatnim przypadku również mamy pełną historię procedowania, wraz z informacjami kto, do kogo i kiedy zlecił do wykonania określone zadania, jak również kto, kiedy i w jaki sposób je wykonał (np. np. wiemy kto przygotował wersje do anonimizacji, kto ją następnie sprawdził, zatwierdził, itd.).

REALIZACJA ZASADY: APLIKACJA POMAGA - ALE TO UŻYTKOWNIK DECYDUJE

Aplikacja w maksymalnym stopniu wspiera użytkownika - m.in. automatycznie wyszukuje frazy pasujące do reguły anonomizacji, rozpoznaje "imiona i nazwiska", informacje adresowe (kody pocztowe, nazwy ulic i miejscowości), dane identyfikacyjne (NIP, PESEL, KRS), itp. Niemniej jednak, to ostatecznie sam użytkownik decyduje, które treści mają zostać zanonimizowane (ma być wyłączona ich jawność), a które nie. To ostatecznie on sam decyduje o ostatecznym kształcie "dokumentu po anonimizacji.

AUTOMATYCZNE RAPORTY Z PROCESU ANONIMIZACJI

Raporty z procesu anonimizacji są generowane automatycznie i są dołączane do dokumentu roboczego. Zawierają szczegółowe informacje o tym, kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał anonimizacji.

Stanowiskowa

Licencja przypisana do stacji roboczej, możliwość zainstalowania aplikacji na tylu stacjach roboczych ile mamy zakupionych licencji.

Sieciowa (pływająca)

Licencja sieciowa dostępna dla trzech lub więcej licencji pojedynczych. Pozawala na uruchamianie aplikacji z folderu sieciowego i udostepnienie jej dowolnej ilości użytkownikom. W jednym czasie z aplikacji może korzystać taka ilość użytkowników ile posiadamy licencji.

OPEN

Licencja udzielana dla instytucji (urzędu). Możliwość instalacji na dowolnej ilości stacji roboczych, komputerach przenośnych. Brak ograniczeń jednoczesnego wykorzystania w ramach całej instytucji.

Niska Cena

Roczny abonament już od 615 zł

Jesteś zainteresowany licencją sieciową lub OPEN aplikacji, skontaktuj się z nami.

Roczny abonament już od 615 zł

 • Zgodność z RODO
 • Łatwa obsługa
 • Anonimizacja dowolnych dokumentów PDF
 • Podpis elektroniczny
 • Reguły anonimizacji
 • Gotowy do BIP
 • Atrakcyjna cena
Cena już od
615rocznie

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje

Dane dotyczące produktu

Jestem zainteresowany:

Dane urzędu / firmy

Dane kontaktowe