Szkolenia autorskie

Szkolenia autorskie ABC PRO

Szkolenia autorskie to nowa, bardzo atrakcyjna i efektywna forma spotkań szkoleniowych użytkowników systemów ABC PRO z ich autorami – odpowiedzialnymi zarówno za stronę merytoryczną jak i programistyczną. Udział w „Szkoleniach autorskich” to najlepszy sposób na stałe rozszerzanie swojej wiedzy i umiejętności korzystania z Edytora XML oraz BAW, jak również możliwości wykorzystywania ww. narzędzi w bieżącej pracy swojego Urzędu.

Zarejestruj sięhttps://szkolenia.abcpro.pl

Szkolenia te są przeznaczone przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników, ale też informatyków oraz innych osób, które odpowiadają za elektronizacje prawa w Urzędzie i chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, poprzez możliwość zasięgnięcia informacji u źródła. Ze względu na swój wyjątkowy charakter oraz program, mogą i nawet powinny w nich uczestniczyć także osoby decyzyjne – dzięki informacjom oraz odpowiedziom na pytania bezpośrednio od autorów, znacznie łatwiej jest następnie podejmować decyzje dotyczące dalszych działań w zakresie elektronizacji prawa w Urzędzie.

Gdzie i kiedy

Miejscem szkolenia jest siedziba ABC PRO – Warszawa, ul. Owsiana 12 (zobacz: mapka dojazdowa) Zajęcia prowadzone są przy użyciu projektora, równocześnie każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w celu możliwości samodzielnego wykonania danego ćwiczenia / innego zadania (w razie takiej potrzeby).

Czas szkolenia – od g. 10.oo do g. 14.oo (plus konsultacje indywidualne do g.15.oo)

Liczba miejsc ograniczona (do 15 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Szkolenia

I. Podstawowa praca w edytorze

 1. Aspekty prawne
 2. Omówienie interfejsu aplikacji:
  • ekran startowy aplikacji
  • rozmieszczenie głównych przycisków i modułów
 3. Tworzenie prostego aktu:
  • wprowadzanie treści bezpośrednio w aplikacji
  • import treści z innych formatów np. .docx.
  • asystent legislatora (sprawdzanie podstawy prawnej, akty podobne)
 4. Podpis i blokada dokumentu:
  • blokowanie gotowego aktu
  • składanie podpisu elektronicznego
 5. Podstawowe zasady formatowania
  • formatowanie tekstu (podział wiersza, nowy akapit, spacja nierozdzielająca)
  • puste strony po podpisie i załącznikach

Przerwa

II. Tworzenie aktów prawnych

 1. Uchwała budżetowa oraz jej zmiany
  • dodawanie oraz edycja tabel w załącznikach
  • dostosowanie rozmiaru tabeli do strony
  • import treści z plików .xls
  • dodawanie załączników binarnych (PDF)
  • Finanse Publiczne - dedykowany dodatek pozwalający na import aktów z systemu Besti@
 2. Plany zagospodarowania przestrzennego
  • treść aktu (opisy obszarów)
  • mapy i inne pliki graficzne w załączniku
  • zmiana rozmiaru strony
 3. Porozumienia i aneksy
  • niestandardowa metryka dokumentu (strony porozumienia / umowy)
  • składanie podpisu elektronicznego (wielopodpis, podpis z wyłączeniem daty i numeru)
 4. Porozumienia i aneksy

III. Baza Aktów Własnych (BAW)

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego (obowiązek ustawowy)
  • zbiór aktów prawa miejscowego oraz inne dowolne zbiory dostępne dla mieszkańców z poziomu BIP
  • zbiory publiczne / prywatne, uprawnienia do dokumentów, widok sesji / kadencji, hasła skorowidza
 2. Indeksacja podstaw prawnych
  • obserwatorium zmian prawa – niezwłoczna informacja o zmianie przepisów na podstawie, których wydano akty własne (na poziomie konkretnego przepisu)
 3. Integracja z Dziennikiem Urzędowym Województwa
  • automatyczna aktualizacja statusu aktu po publikacji w Dz. Urz. Województwa

Uczestnictwo można zgłaszać za pomocą portalu https://szkolenia.abcpro.pl lub

 • pocztą elektroniczną na adres biuro@abcpro.pl
 • faksem na numer: (022) 379 09 09

Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się i potwierdzimy udział w szkoleniu.