Elektroniczne Konsultacje Aktów Prawnych

Portal dostępny dla każdego Urzędu korzystającego z EAP Legislator umożliwia prowadzenie „elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego”, jak również dowolnych innych zbiorów aktów prawnych stanowionych przez organy JST.


Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej stanowionych przez organy JST jest ustawowym obowiązkiem starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) - art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Baza Aktów Własnych dostępna poprzez portal www.prawomiejscowe.pl jest dedykowanym, nowoczesnym narzędziem przeznaczonym do prowadzenia tego typu zbiorów, jak i wszelkich innych (uchwał, zarządzeń, umów, pełnomocnictw).

Przy użyciu portalu www.prawomiejscowe.pl możemy realizować jeden z zasadniczych celów elektronizacji prawa – zapewnić mieszkańcom dostęp do aktualnej treści prawa stanowionego przez organy JST.

Więcej na temat Bazy Aktów Własnych tutaj