Dodatek Finanse Publiczne

FINANSE PUBLICZNE – DODATEK DO EAP LEGISLATOR

Import danych z systemu Besti@ do postaci zgodnej z wymogami aktów przekazywanych do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Dodatek przeznaczony jest głownie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przekazują akty budżetowe do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zgodnie z wymogami art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (…) - każda jednostka samorządu terytorialnego stoi przed koniecznością przygotowania i publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym prowadzonym przez Wojewodów:

 • uchwały budżetowej,
 • sprawozdania z wykonania budżetu

Korzystając z naszego dodatku macie Państwo pewność, że dane wprowadzone do BeSTii - w tym także do dokumentów elektronicznych, takich jak WPF czy sprawozdania RB – zostaną zaprezentowane w dokumentach kierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym (czy przekazywanych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej):

 • w czytelnych tabelach (czytelniejszych niż wydruki z systemu BeSTi@), które zmieszczą się na stronie A4 lub A3
 • z poprawnymi kwotami - dodatek korzysta z plików XML z BeSTii wykonując wszystkie niezbędne obliczenia np. podsumowania, % wykonania, % struktury, itp.

Dodatek w pełni integruje się z Edytorem Aktów Prawnych Legislator i pozwala na automatyczną konwersję pliku XML wyeksportowanego z systemu Besti@ do formatu ZIPX w zakresie:

 • uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie jej zmiany
 • tabel do sprawozdania z wykonania budżetu
 • uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały/zarządzenia w sprawie jej zmiany.

Korzystając z dodatku „Finanse Publiczne” przygotowanie poprawnej formy aktu na potrzeby przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz nadzoru RIO trwa kilka minut zamiast kilku godzin!

W chwili obecnej przy pomocy dodatku swoje budżety przygotowuje ponad 500 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Kreator WPF Bestia

Kreator WPF BeSTi@

Obsługiwane tabele: Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 • układ wg wzoru z rozporządzenia
 • układ wg wydruku z BeSTii

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały/zarządzenia oraz treść objaśnień.

Kreator Uchwała budżetowa BeSTi@

Obsługiwane tabele:

 • Dochody budżetu
 • Wydatki budżetu
 • Przychody i rozchody budżetu
 • Dochody i wydatki na zadania zlecone
 • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
 • Załącznik inwestycyjny

Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały, a zestawienia tabelaryczne tworzone dzięki funkcjom dodatku można umieścić dokładnie tam, gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści uchwały w wybranym paragrafie.

Kreator Uchwały Budżetowej
Kreator WPF Bestia

Kreator Uchwały / Zarządzenia zmieniającego Budżet

Obsługiwane tabele:

 • Dochody budżetu
 • Wydatki budżetu

Moduł pozwala na wygenerowanie kompletnego aktu zmieniającego zawierającego dane o zmniejszeniach / zwiększanych budżetu. Użytkownik może określić sposób wygenerowania danych w zakresie:

 • Uwzględnienia i wygenerowania danych tylko z ostanie zmiany
 • Uwzględnienia i wygenerowania wszystkich zmian do budżetu
 • Wygenerowania treści ujednoliconej budżetu

Kreator Sprawozdania BeSTi@

Obsługiwane tabele:

 • Dochody budżetu
 • Wydatki budżetu
 • Stan budżetu
 • Przychody i rozchody budżetu
 • Dochody i wydatki na zadania zlecone
 • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
 • Załącznik inwestycyjny
 • Dotacje

W tym kreatorze również można zadecydować, gdzie umieścić poszczególne tabele tak by były zaprezentowane dokładnie tam gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści sprawozdania z wykonania budżetu w wybranym paragrafie.

Licencja OPEN – dostęp do dodatku na każdym stanowisku, na którym dostępny jest EAP Legislator

Cena: 400 zł + 23% VAT Cena obejmuje:

 • licencję uprawniającą do uruchamiania dodatku przez jeden rok od daty wystawienia klucza rejestracyjnego w ramach posiadanych licencji Legislator/Legislator Magic,
 • opiekę autorską,
 • pomocą techniczną.

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje

Dane dotyczące produktu

Jestem zainteresowany:

Dane urzędu / firmy

Dane kontaktowe