Przeglądarka „Paczki eADM”

Przeglądanie i udostępnianie akt w postaci elektronicznej Strona przeglądarki: https://paczka-eadm.abcpro.pl/

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o informatyzacji, podmiot publiczny zobowiązany jest zapewnić możliwość przekazywania dokumentów związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania w postaci elektronicznej.

Pomimo takiego obowiązku, akta spraw są przekazywane pomiędzy organami administracji publicznej, w zdecydowanej większości, nadal w postaci papierowej. Szansą na radykalną zmianę w tym zakresie jest „Przeglądarka do paczki eADM”, opracowana i udostępniona bezpłatnie przez firmę ABC PRO.

Od 1.06.2020 r. skargi do sądu administracyjnego dla spraw prowadzonych w postaci elektronicznej, należy przekazywać w postaci „paczki eAdm” (Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego). To sprawia, że każdy system klasy EZD używany w Urzędzie, powinien potrafić generować prawidłowe „paczki eADM” – w przeciwnym bowiem razie, nie spełnia obowiązujących wymogów.

Jeżeli używany w Urzędzie system EZD potrafi tworzyć paczki eADM, to nie ma żadnych przeszkód technicznych, aby w przypadku konieczności przekazania np. akt sprawy przez organ I instancji do organu II instancji, użyć do tego właśnie tego rodzaju paczki. Zauważmy, że dla Urzędu takie działanie byłoby bardzo proste i wygodne – zamiast drukowania całości akt, kopertowania i wysyłania w postaci papierowej (co dodatkowo generuje koszty), wystarczyłoby bowiem „jednym kliknięciem” wytworzyć w EZD paczkę eADM i po prostu ją wysłać na skrzynkę innego Urzędu. Dlaczego więc tak się nie dzieje ? Dlaczego akta spraw są nadal przekazywane w postaci papierowej, a nie elektronicznie ?

Odpowiedź jest prosta: powodem jest brak narzędzi pozwalających na łatwe i intuicyjne przeglądanie paczki eADM. Sprawia to, że podmiot który otrzyma akta sprawy spakowane w ten sposób, w praktyce ma poważne trudności nawet w zorientowaniu się co do samej zawartości. W efekcie, woli nadal otrzymywać akta w postaci papierowej, a nie elektronicznie (pomimo, że musi je następnie skanować i ręcznie wprowadzać do swojego systemu EZD).

„Przeglądarka do paczki eADM” powstała właśnie po to, aby te wszystkie problemy przezwyciężyć, aby można było faktycznie i powszechnie odejść od papieru.

Przyjazne przeglądanie zawartości paczki eADM / paczki archiwalnej

Aplikacja pozwala na przeglądanie zawartości „Paczki eADM” oraz „Paczki archiwalnej” wg dwóch podstawowych widoków:

Paczka eADM
  • Widok 1 – Lista dokumentów tworzących akta sprawy – wg Spraw (widok „merytoryczny”) – powyżej
  • Widok 2 – Wyświetlanie zawartości „paczki” wg folderów: Dokumenty, Metadane, Sprawy (widok ten jest powszechnie określany jako „techniczny”)

Podgląd dokumentów oraz metadanych - bezpośrednio w oknie przeglądarki (obsługa plików DOCX oraz PDF, inne formaty plików będą stopniowo obsługiwane w kolejnych wersjach)

Kompletny dokument PDF z aktami sprawy

Aplikacja pozwala na wygenerowanie „scalonych akt sprawy” w postaci jednego pliku PDF. W efekcie otrzymujemy jeden plik, w którym mamy treść wszystkich dokumentów tworzących akta, wraz z ich metadanymi oraz automatycznym spisem treści (taki plik można następnie użyć do różnych celów, w tym np. do zapewnienia stronom dostępu do akt sprawy – chociażby poprzez elektroniczne przekazanie / udostępnienie takiego pliku, lub jego wydruku).

Obsługa podpisu elektronicznego

Możliwość weryfikacji złożonych podpisów (podpis całej paczki jak i poszczególnych dokumentów) oraz możliwość podpisania elektronicznego odwzorowań cyfrowych dokumentów „za zgodność z oryginałem” jak i całej paczki.

Walidacja struktury i metadanych

Wbudowany walidator poprawności zastosowanej struktury XSD oraz kompletności dokonać walidacji wczytanej paczki (sprawdzić poprawność struktury oraz dokonać weryfikacji podpisów elektronicznych)

Użytkowe funkcjonalności dodatkowe

  • możliwość pobrania wybranego pliku dokumentu oraz metadanych
  • możliwość potwierdzonego wydruku wybranego dokumentu lub pliku metadanych
  • tworzenie wybranych wyciągów z akt sprawy i generowanie ich w postaci pliku PDF

Zgodność z paczkami generowanymi przez systemy:

Przeglądarka, wraz z przykładowym plikiem paczki eADM jest dostępna do powszechnego wykorzystania pod adresem: https://paczka-eadm.abcpro.pl/ (szczegółowe warunki korzystania oraz polityka prywatności znajdują się na stronie przeglądarki).

W przypadku chęci instalacji przeglądarki na własnym serwerze istnieje możliwość zakupu rocznej licencji dla instytucji. Koszt licencji zależny jest od wielkości urzędu.

Szczegółowe informacje dot. kosztów i sposobu instalacji udzielamy po otrzymaniu zapytania ofertowego

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje